Strona internetowa Samorządziku Uczniowskiego klas I-III w Niedrzwicy Dużej
Strona Główna · Artykuły · Download · Forum · Linki · Kategorie Newsów Wrzesień 28 2016 03:40:05
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 22
Najnowszy Użytkownik: irenawojcik2
Witamy
Witamy Cię na Stronie Internetowej Samorzadziku Uczniowskiego klas I-III Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Samorządzik to My - wszyscy uczniowie klas I-III, pod opieką p.Anny Drewniak-Janczarek i p. Iwony Pastuszak. Wszyscy razem się wspieramy i w klasach I-III wspólnie z wychowawcami klas I-III działamy. Obejrzyj naszą galerię zdjęć z wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych. Rodzice przeczytajcie artykuły skierowane do Was , zaś uczniowie te, które są dla Was. Stronę redaguje nauczyciel nauczania zintegrowanego - Iwona Pastuszak.
Edukacja wczesnoszkolna ty my - klasy I-III
darmowy hosting obrazków

Nasze motto to słowa wypowiedziane przez Janusza Korczaka:

,,Dzieci już są ludźmi, mają swoje prawa, dążenia, oczekiwania
i stosunki z nimi trzeba układać na zasadzie współdziałania i współpartnerstwa.”

Image Hosted by ImageShack.us

Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy etap edukacji szkolnej. To klasy I - III.
W roku szkolnym 2016/17 - obejmuje 2 klasy pierwsze, 3 klasy drugie i 3 klasy trzecie.
W Edukacji wczesnoszkolnej pracuje obecnie 8 wysoko kwalifikowanych nauczycieli z bogatym doświadczeniem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 7.Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej – mgr Andrzej Pastuszak

Zastępca dyrektora - mgr Renata Szymańska.

Klasa I a wychowawczyni klasymgr Anna Drewniak – Janczarek

Klasa I b
- wychowawczyni klasy mgr Grażyna Antoń


Klasa II a wychowawczyni klasymgr Iwona Pastuszak

Klasa II b
wychowawczyni klasymgr Jolanta Majewska

Klasa II c wychowawczyni klasy mgr Bożena Rejniak


Klasa III a
wychowawczyni klasy mgr Barbara Niezgoda

Klasa III b wychowawczyni klasy - mgr Anna Wójcik

Klasa III c wychowawczyni klasy - mgr Małgorzata Paluch


Nauczyciel języka angielskiego w klasach I-III - mgr Marzena Musińska - Niezgoda

Nauczyciel religii w klasach I-III - mgr Jadwiga Kowalska


Bierzemy udział w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
Każde dziecko dla nas jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Dbamy o to, aby czuło się ważne i miało poczucie swojej wartości.
Już od pierwszych zajęć podejmujemy działania sprzyjające wzajemnemu poznaniu się dzieci. Proponujemy im zabawy, które uczą dostrzegania drugiego człowieka, akceptowania jego inności, szanowania jego potrzeb i tolerowania odmiennych upodobań. Uważamy, że zbudowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji to droga do sukcesów dydaktycznych i wychowawczych każdego ucznia.

MY –nauczyciele Edukacji wczesnoszkolnej staramy się aby zapewnić dzieciom :
· możliwość zrozumienia i uznania dla ich wysiłków oraz dla ważności poruszanych przez nich spraw;
· stosowanie różnorodnych form zajęć wzbudzających zaciekawienie i zaangażowanie uczniów w temat;
· stwarzanie sytuacji, w których każde dziecko będzie mogło się swobodnie wypowiedzieć i będzie wysłuchane;
· pobudzanie uczniów do aktywności w szukaniu pozytywnych rozwiązań i w podejmowaniu prób nowych sposobów zachowania.

Naszym marzeniem jest, aby dzieci coraz częściej mówiły MY
a nie tylko JA- uczeń, TY- nauczyciel..

,,Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech,
aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”

(Maria Kownacka)

Wizyta klasy III a i III c w Piekarni" Mielnik " w Niedrzwicy Dużej


16.09.2016 roku odbyła się wycieczka klas III a oraz III c pod opieką wychowawczyń p. Barbary Niezgody oraz p. Małgorzaty Paluch do Piekarni Mielnik w Niedrzwicy Dużej.
Dzieci miały okazję poznać pracę piekarza i zrobić własne wypieki. Bułeczki miały bardzo twórcze kształty, ale były bardzo smaczne.

Realizując blok tematyczny "Od ziarenka do bochenka" - udaliśmy się do Piekarni Mielnik. Przed wejściem do piekarni przebraliśmy się w bluzki i czapki ochronne. Wyglądaliśmy jak „mali piekarze". Z uwagą i ciekawością słuchaliśmy pana piekarza i przyglądaliśmy się jak wyrabia się ciasto drożdżowe. Zabawa zaczęła się na dobre, gdy każdy z nas otrzymał porcję ciasta. Powstały fantazyjne formy: myszki, biedronki, węże, kwiaty, a nawet prawdziwe chałki i rogale. Pomysłom, zabawie i radości nie było końca. Wybraliśmy również najsmaczniejszą marmoladę do drożdżówek. Nasze buzie były bardzo kolorowe. Czekając na wypieki świetnie bawiliśmy się na placu zabaw przed piekarnią. Ale było „pysznie”! Dziękujemy pani Joannie Mielnik za zaproszenie do piekarni i miłe
przyjęcie oraz rodzicom pani Iwonie Konecznej, pani Honoracie Świderskiej i panu Andrzejowi Kowalowi za pomoc i wspólną zabawę na wycieczce.
Uczniowie klasy III a i III c


Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016 roku

2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. -31.12. 2016 roku

3. Ferie zimowe 16.01-29.01. 2017 roku

4. Święto Szkoły 17.03.2017 roku

5. Wiosenna przerwa świąteczna 13.04-18.04. 2017 roku

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23.06.2017 roku

7. Ferie letnie 24.06-31.08. 2017 roku

8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego §5 pkt 1

31.10.2016 roku

05.01.2017 roku (choinka szkolna)

21.04.2017 roku,

02.05.2017 roku,

16.06.2017 roku


Nagrody w konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł


W tegorocznej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie z naszej szkoły odnieśli sukcesy. Koordynatorką akcji na terenie szkoły była p. Małgorzata Paluch

Prace uczniów z klas I-III zdobyły wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim „ POD DOBRĄ OPIEKĄ”

Aleks Cielma z klasy II a , pod kierunkiem p. Iwony Pastuszak oraz Kacper Szuster z klasy III c, pod kierunkiem p. Małgorzaty Paluch, otrzymują nagrody książkowe M.G. Bauer „Alek Topa. Ale Wtopa!”, a Kamila Świderska z klasy III a, pod kierunkiem p. Barbary Niezgody- otrzymuje książkę M. Witkiewicz „Lilka i wielka afera”Gratulujemy !

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI uczniów klas I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Niedrzwicy Dużej


odbędą się w czwartek, 8 września 2016 roku według porządku:

- godz.16.45 –17.15 spotkanie rodziców klas I z pedagogiem PPP i logopedą s. 24 /stołówka/;

-godz.17.15 – 18.00 spotkania z wychowawcami;

- godz.18.00 zebranie Rady Rodziców s. 24/ stołówka/.Wszyscy nauczyciele niewychowawcy dostępni dla rodziców w godzinach 16.15 – 17.15

Przydział sal:

Klasa I a - w sali nr 1/ stara szkoła/

Klasa I b – - w sali nr 2 / stara szkoła/

Klasa II a - w sali nr 12

Klasa II b - w sali nr 31

Klasa II c - w sali nr 33

Klasa III a - w sali nr 14


Serdecznie zapraszamy !


Grupowe ubezpieczenie szkolne Edu Plus
W tym roku szkolnym uczniowie zostaną objęci ubezpieczeniem grupowym w firmie InterRisk Vienna Insurance Group.

Składka wynosi 40 zł/osoba, wpłacamy do 20 września 2016 roku.

Ogólne warunki ubezpieczenia ... czytaj więcej na stronie szkoły pod adresem www.spniedrzwicad.pl


3

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW 7. KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU PIECHOTY W NIEDRZWICY DUŻEJ
ROZDZIAŁ 3
Wewnątrzszkolne zasady oceniania dotyczące uczniów klas I-III ( cały Statut Szkoły Podstawowej znajduje się w pod kreską - Czytaj dalej !)

§16

Ocenianie to określanie jakości pracy uczniów, jej wyników za pomocą umownych znaków czyli ocen.
1/ Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
- o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
1a. Nauczyciele zapoznają uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów ze:
- statutem szkoły,
- programem wychowawczym szkoły,
- tematyką godzin wychowawczych,
- programem profilaktycznym.

2/ Wychowawca klasy na początku każdego roku informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2a/ Wprowadza się pojęcia” ocena pozytywna i negatywna ( przyjmując, że oceny pozytywne to: 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 - celująca; zaś ocena negatywna to: 1- niedostateczna), a rezygnuje z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej zachowania.
3/ Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczycieli:
a) wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.
b) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione rodzicom/prawnym opiekunom ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły.
c) Jeżeli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).
d) Wskazane jest, aby udostępnienia dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły.
e) Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie lub pisemnie.
f) Nie powinno się wydawać prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania, fotografowania.

4/Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
4a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w
§ 16 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia.
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej
opinii.
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3
4b.Osobą, która planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno- pedagogicznej jest wychowawca, który:
- prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą;
- ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania i proponowany wymiar godzin
1) Dyrektor ostatecznie zatwierdza pomoc proponowaną przez wychowawcę
i informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych formach
pomocy psychologiczno-pedagogicznych, ich sposobach oraz okresie udzielania.
2)Nauczyciele opracowują plany pracy dla ucznia lub grupy uczniów.
3)Pomoc trwa do czasu zlikwidowania opóźnienia uzyskania osiągnięć edukacyjnych.

5/ Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
6/ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, np. z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w lekcji i jest oceniany zgodnie z regulaminem oceniania opracowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego. W przypadku całorocznego zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę za I semestr, a z zajęć w II semestrze był zwolniony, zamiast oceny rocznej wpisuje się ,,zwolniony”. Gdy uczeń na I semestr miał wpis „zwolniony”, a brał udział w zajęciach w II semestrze, otrzymuje ocenę roczną

§17
Podsumowanie osiągnięć:
1/ Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania dokonuje się dwa razy
w ciągu roku szkolnego:
- na tydzień przed zakończeniem semestru (nie później niż w ostatni piątek stycznia) klasyfikacja śródroczna- polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 16 ust. 4a pkt1 i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
- na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego klasyfikacja roczna-w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 16 ust. 4a pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,.
klasyfikacja roczna w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w rocznym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
-klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia
na podstawie przepisów, o których mowa w § 16 ust. 4a pkt 1, i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2/ Na dwa tygodnie przed semestralnym/rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów wystawiają propozycje ocen i informują o nich ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego ( w klasach I-III ma to być rozmowa z dziećmi oraz temat w dzienniku), a wychowawcy przekazują za potwierdzeniem odbioru informację pisemną uczniowi i jego rodzicom o semestralnych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i semestralnej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
O przewidywanym stopniu negatywnym wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2a. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia i braku potwierdzenia odbioru pisemnej informacji o przewidywanych semestralnych/rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację na adres rodziców/prawnych opiekunów. Dwukrotne wysłanie listu poleconego, który nie został odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów uznaje się za doręczony.
3/ Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe edukacyjne, religię lub etykę. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
Wszystkie oceny semestralne/roczne wpisywane są na 7 dni przed radą.
4/ Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg następującej skali:
• stopień celujący - 6
• stopień bardzo dobry - 5
• stopień dobry - 4
• stopień dostateczny - 3
• stopień dopuszczający - 2
• stopień niedostateczny - 1
5/ Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych wystawiane są według procentowej skali odpowiadającej poszczególnym stopniom:
do 34% - ocena niedostateczna
35 - 49% - ocena dopuszczająca
50 - 69% - ocena dostateczna
70 - 89% - ocena dobra
90 – 100% - ocena bardzo dobra
100% plus zadanie dodatkowe – ocena celująca


§18
Kryteria stopni:
1. Ustala się następujące kryteria stopni:
• stopień celujący – otrzymuje uczeń który posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie podstawy programowej z danego przedmiotu w danej klasie. Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności. Jest kreatywny. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
• stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń , który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach.
• stopień dobry – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawy programowej i rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
• stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
• stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
• stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

2. (skreślony)

2a. W klasach I, II i III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna oraz bieżąca jest oceną opisową.

Ocena bieżąca eksponuje osiągnięcia indywidualne dziecka, bez porównywania go z innymi. Uwzględnia wysiłek ucznia, wskazuje dobre i słabe strony pracy i sposoby poprawy. Ocena bieżąca może być ustna /pochwała, rozmowa/ lub pisemna /spostrzeżenia zapisywane są w dziennikach, zeszycie, w karcie szkolnych osiągnięć ucznia lub zeszycie obserwacji/.

Zaś oceny bieżące ustala się za pomocą punktów od 1 – 6:

 6 punktów, spełnia kryterium na 5 punktów i rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności
 5 punktów, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;
 4 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;
 3 punkty, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;
 2 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;
 1 punkt , gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

2b. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

 wyrażony cyfrą 6
Znakomicie! Wspaniale! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!
 wyrażony cyfrą 5
Doskonale! Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!
 wyrażony cyfrą 4
Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki
 wyrażony cyfrą 3
Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.
 wyrażony cyfrą 2
Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.
 wyrażony cyfrą 1
Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

Ocena prac pisemnych i sprawdzianów:
Punktów 6 – 100 – 95%
Punktów 5 – 94 -86%
Punktów 4 – 85-71%
Punktów 3 – 70 – 51%
Punktów 2– 50 – 31%
Punktów 1 – 30 - 0%

Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka w oparciu o informacje zgromadzone w „kartach szkolnych osiągnięć ucznia” lub zeszycie obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w edukacji i rozwoju społeczno – emocjonalnym. Ocena jest skierowana do dziecka i do rodziców.
Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej, ma charakter diagnostyczny, informacyjny, korekcyjny, motywacyjny i rozwojowy.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§19
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
- dbałość o honor i tradycje szkoły;
- dbałość o piękno mowy ojczystej;
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
- okazywanie szacunku innym osobom.
2. Wychowawca ustalając ocenę zachowania opiera się na następujących kryteriach oceniania zachowania uczniów:
Stosunek do obowiązków szkolnych:
1. Przygotowanie materiałów do lekcji i aktywny w niej udział.
2. Przestrzeganie zarządzeń i umów szkolnych oraz klasowych np. usprawiedliwienie nieobecności, systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne, stan przyborów szkolnych.
3. Aktywny udział w innych formach działalności poznawczej.
4. Przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań domowych.
Aktywność społeczna ucznia:
5. Czynny udział w życiu klasy lub szkoły, w imprezach szkolnych i środowiskowych.
6. Wywiązywanie się z podjętego zadania.
7. Praca społeczna dla klasy, szkoły, środowiska, np. prace porządkowe, dyżury itp.
8. Troska o mienie klasy i szkoły, np. reagowanie na fakty niszczenia mienia przez innych.
9. Współżycie w grupie: dotrzymywanie zobowiązań, podporządkowanie się kierownictwu, nieobmawianie, doraźna pomoc kolegom w realizacji podjętych przez nich zadań, krytyczna postawa wobec własnych zachowań.

Kultura osobista:
10. Uprzejme zachowanie w stosunku do innych np. używanie zwrotów grzecznościowych, unikanie złośliwych przezwisk, bójek, przepraszanie.
11. Kultura słowa: okazywanie troski o kulturę języka, zwracanie na to uwagi innym.
12. Kultura zachowania w miejscach użyteczności publicznej, w szkole i poza szkołą np. nieprzeszkadzanie innym, zachowanie spokojne, niehałaśliwe.
13. Czystość osobista oraz estetyka i czystość ubioru.
14. Premiować uczniów wyróżniających się pod względem kultury osobistej.
15. Postawa ucznia wobec udzielonej nagany lub upomnienia.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej na lata szkolne 2016-2021


Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5. Statut Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.

6. Program wychowawczy szkoły.

7. Program profilaktyczny szkoły.

MISJA

Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły”-

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości wobec innych narodów. Kształtujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko, w którym żyje.

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

Zarządzanie i organizacja

1/ Kontynuowanie starań dotyczących rozbudowy budynku szkoły,

2/ Zagospodarowanie terenów zielonych za szkołą, podjęcie działań dotyczących poprawy bazy lekkoatletycznej,

3/ Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Radą Gminy

4/ Dalsze doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy

5/ Podjęcie działań dotyczących wprowadzenia programów multimedialnych usprawniających prace szkoły

6/ Mobilizacja większej ilości rodziców do pracy na rzecz szkoły

7/ Pozyskiwanie sponsorów na bieżące potrzeby szkoły

8/ Wymiana pozostałej części starych grzejników i pionów c.o.

9/Odgrzybienie i izolacja części podziemnej budynku szkoły,

10/ Malowanie ścian i odnawianie podłóg w miarę potrzeb.

11/ Modernizacja i doposażanie pracowni szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, mebli i niezbędnego wyposażenia placówki

12/ Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.

13/ Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku.

14/ Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym /OPS, GOKSiR, Parafia, Policja, Poradniami Psychlogiczno- Pedagogicznymi, Stowarzyszeniami, Klubami Sportowymi, Fundacjami/

15/ Organizacja nadzoru pedagogicznego.

16/ Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

Wychowanie i opieka

1/Organizacja opieki w czasie wolnym-opieka świetlicowa.

2/Diagnoza sytuacji materialnej i potrzeb wychowawczych uczniów.

3/Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców.

4/Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach.

5/Prowadzenie kółek i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.

6/Opieka logopedyczna i pedagogiczna uczniów .

7/Diagnoza i monitoring obowiązku szkolnego.

8/Organizacja udziału dzieci w konkursach na różnych szczeblach.

9/Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły i z zakresu profilaktyki.

Kształcenie

1/ Zwiększenie nacisku na pracę z uczniem zdolnym celem maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału.

2/Zwrócenie baczniejszej uwagi na dobór form i metod pracy podnoszących atrakcyjność prowadzonych zajęć i podwyższających jakość kształcenia.

3/Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

4/Wdrażanie do samorządności poprzez działania Samorządu i Samorządziku.

5/Badanie i analizowanie osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków oraz działań przyczyniających się do poprawy wyników kształcenia.

6/Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację zadań promujących zdrowie.

7/Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

8/Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

9/Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę nauczycieli w ramach spotkań zespołów przedmiotowych.


Nasza szkoła bierze udział w akcji OWOCE W SZKOLE


Jedz owoce i warzywa, bo w nich siła jest prawdziwa!

Bądź mistrzem w zjadaniu owoców i warzyw !


Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).
W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

* świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
* świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
* soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego oraz soku.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe i zdrowe.


Zakręcona akcja w naszej szkole - nadal trwa !
Zbierasz Ty - Zbieram ja !
Wszyscy razem zbieramy i niepełnosprawnym pomagamy.
Już przez kolejny rok kontynuujemy akcję zbierania plastikowych nakrętek.
Dzięki tej akcji pomożemy dzieciom niepełnosprawnym potrzebującym bardzo drogiego sprzętu do rehabilitacji i poruszania się.
Gorąco zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tej akcji i wrzucania plastikowych nakrętek do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się na korytarzu starej szkoły oraz w stołówce szkolnej.

Samorządzik klas I-III.

Strona 1 z 69 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Licznik do wakacji
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Nauczyciel
19 grudzień 2007 20:29:27
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych znajdujących sie w naszej GALERII oraz do przeczytania artykułów w zakładce ARTYKUŁY.

Imieniny
Copyright © 2006
Powered by PHP-Fusion v6.01.6 © 2003-2005403905 Unikalnych wizyt Asymetric Green Theme by: Divine JazOOn

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie